Friday, April 23rd, 2021

עברית


משרדינו מנהל את עסקיו בעברית שוטפת (שירותי התרגום מעידים על כך).
• משקיע בארה”ב?
• ירשת נכס הנמצא בארה”ב?
• בעל עסק הנמצא גם בארה”ב?
אתה צריך להיות מודע לצד המשפטי של העברת הנכס הנמצא בארה”ב לדור הבא כאשר יתעורר הצורך.
מדובר לא רק בתכנון הירושה, אלא גם בתכנון לקראת עקיפת הצורך באפוטרופוס.
2 אספקטים של החוק האמריקאי משפיעים על ההחלטה להשקיע בנכסים הנמצאים בארה”ב מבחינת תכנון הירושה:
1. מס ירושה אמריקאי השיעור של 50% מערך הנכס ביום הפטירה.
2. תהליך חלוקת העיזבון הינו תהליך העולה ביוקר של לפחות 5% מערך הנכס ביום הפטירה, והתהליך מתארך כשנה עד שהיורשים מקבלים את הנכסים .
אפשר לפטור את כל הנכס ממס הירושה ומהוצאות תהליך חלוקת העיזבון לגמרי – לא רק לצמצם אלא לפטור לחלוטין באמצעות תכנון.
וידיאו המסביר יותר על תוקפם של חוקי ארה”ב על אנשים שאינם אזרחי ארה”ב- בקרוב באתר!
צרו קשר למידע נוסף

Be Sociable, Share!